ABCAT

Waarom een houtrookfilter

KATALYSATOR OP JOUW KACHEL-UITLAAT


Stoken op hout is in meerdere opzichten een goed alternatief voor het verwarmen met fossiele brandstof. Maar hout is chemisch gezien een behoorlijk complexe brandstof.

Eigenlijk gaat het stoken van hout in kachels, zelfs in de beste en duurste kachels en met het mooiste hout, altijd samen met de uitstoot van geurstoffen, roet, fijnstof en vele andere stoffen.

Op dat punt schiet de innovatieve techniek van de ABCAT te hulp. Eigenlijk heeft iedere auto momenteel wel een katalysator en/of roetfilter om de onvermijdelijke CO en roet uittstoot van automotoren terug te dringen. Je zou kunnen zeggen dat de ABCAT van Ecolink Solutions deze roetfilter-technologie nu ook toepast op de “uitlaat” van houtgestookte kachels.

Van belang is dat de ABCAT® is afgestemd op het vermogen en de emissie van de kachel:


ABCAT® 125 mm -> tot circa 5 kW vermogen
ABCAT® 150 mm -> tot circa 8 kW vermogen
ABCAT® 180 mm -> tot circa 12 kW vermogen
ABCAT® 200 mm -> tot circa 15 kW vermogen

Het houtrook filter dat door Ecolink Solutions is ontwikkeld voor houtkachels en patentrechtelijk is beschermd, ziet er anders uit dan voor (vracht-)auto’s. Er wordt niet gewerkt met filters en/of een katalysator uit een keramisch materiaal met veel dunne kanaaltjes. Er worden, zoals bij veel dieselmotoren, geen extra brandstof of chemicaliën gebruikt om het filter actief te houden. De ABCAT bestaat uit een pijpstuk met een module die als eenlade in een opening in de kachelpijp wordt geschoven. Vervolgens kan deze module desgewenst handmatig in bypass positie worden gedraaid.

De module bevat metalen waaronder verschillende edelmetalen. De houtrook stroomt door de module en wordt daarbij

“katalytisch naverbrand”.

Bovendien worden as-, houtstof- en roetdeeltjes (allemaal fijnstof) door de module tegengehouden.

Bij het katalytisch naverbranden worden, naast teervormende verbindingen, ook een hoop geurende chemische verbindingen in de houtrook omgezet in geur- en kleurloze waterdamp en kooldioxide. De niet-brandbare deeltjes die in de module achterblijven kunnen regelmatig simpel onder de kraan uit de module worden gespoeld of eruit worden geklopt. Omdat je er dus bij moet kunnen kan de ABCAT alleen worden geplaatst op een goed bereikbare plaats.


De trek in de schoorsteen wordt bij inbouw van het filter natuurlijk wel beïnvloed. De weerstand van het filter, ook wel druk- of trekverlies genoemd, bedraagt circa 2 Pascal (0,02 millibar). De minimale natuurlijk trek van een goede, warme schoorsteen bedraagt al gauw 20 Pascal waarbij de geringe weerstand van het filter probleemloos overwonnen wordt.

Mocht het filter onverhoopt teveel weerstand gaan bieden dan is deze als veiligheidsvoorziening uitgerust met een permanente veiligheidsbypass. De houtrook kan het filter in de ABCAT, als het nodig is, altijd omzeilen en ongehinderd de schoorsteen verlaten.


Meteen na het aansteken van een koude kachel met een koud schoorsteenkanaal is de uitstoot van slechte houtrook altijd het grootst. De filters van (vracht-)auto’s werken ook pas optimaal wanneer het filter goed op temperatuur is. Het ABCAT filter werkt direct bij het tegenhouden van fijnstof en al bij lage temperatuur voor het omzetten van CO. Het afbreken van roet, teer en van geurstoffen gebeurt iets later bij temperaturen van de houtrook vanaf ca. 350˚C. De meest optimale werking van het filter is bij temperaturen vanaf ca. 300˚C tot maximaal ca. 800˚C.